#dlaUkrainy

Inicjatywa informacyjno szkoleniowa pomagająca uchodźcom z Ukrainy odnaleźć się w nowej
i obcej rzeczywistości oraz nabyciu kwalifikacji pozwalających pozyskać pracę w Polsce.

Inicjatywa informacyjno szkoleniowa pomagająca uchodźcom z Ukrainy odnaleźć się w nowej
i obcej rzeczywistości oraz nabyciu kwalifikacji pozwalających pozyskać pracę w Polsce.

Dla potrzebujących

Aby pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości postawiliśmy na samodzielność i niezależność. Udostępnione materiały szkoleniowe oraz analizy umiejętności i możliwości polskiego rynku pracy przybliżą szansę na znalezienie zatrudnienia. Przygotowany program szkoleniowy to propozycja pozyskania nowych kompetencji i zwiększenia wartości w procesie rekrutacyjnym.  

Dla pomagających

Współpraca z firmami które świadczą usługi spójne z naszą ideą pomocy lub same realizują wsparcie zapraszamy do kontaktu. Zgodnie z naszym firmowym motto „w stadzie siła” wierzymy, że łącząc się, możemy więcej. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zostań naszym partnerem.  

 

Przydatne informacje

Legalność pobytu

Obywatel Ukrainy leglanie wjeżdżający do Polski od dnia 24.02.2022 roku z zamiarem zostania otrzymuje prawo do legalnego pobytu na okres 18 miesięcy licząc od 24.02.2022 roku. Warunkiem jest rejestracja przez Straż Graniczną w momencie przekraczania granicy lub w ciągu 60 dni od jej przekroczenia. Wyjazd z Polski na okres dłuższy niż jeden miesiąc pozbawi go tej możliwości.
Osoby, które przyjechały z Ukrainy do Polski przed 24.02.2022 i przebywały tu legalnie mogą kontynuować legalny pobyt.
Prawa wynikające ze specustawy oraz dostęp do świadczeń i usług publicznych możliwe są po uzyskaniu numeru PESEL.

Wsparcie w 3 krokach

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Odnajdź się w polskim otoczeniu

KURSY

Pierwsze kroki w poszukiwaniu stabilizacji

SZKOLENIA

Zdobądź nowe kwalifikacje, to pozwoli Ci znaleźć pracę

Наші Партнери

Translate »