Spotkania z amerykańskim psychologiem Michaelem Shelby dla Ukraińców w Polsce

Fundacja Na Zakrecie promuje współpracę międzysektorową, w tym z partnerami amerykańskimi.

Tak w okresie 10.09.2023-14.09.2023 odbył się cykl różnorodnych wydarzeń z udziałem amerykańskiego psychologa ukraińskiego pochodzenia Michaela Shelby.


W dniu 12 września 2023 r. przy wsparciu Spilno Gdynia przedstawiciele Gdyńskiego Zespołu Wsparcia do Oświaty spotkali się z amerykańskim psychologiem Michaelem Shelby w celu omówienia dalszej współpracy w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci. Spilno Gdynia to punkt informacyjno-integracyjny, w którym cudzoziemcy mogą uzyskać informacje na temat życia, edukacji, opieki zdrowotnej i pracy w nowym kraju i mieście. W centrum zawsze jest miejsce na wydarzenia integracyjne dla całej społeczności Gdyni.


Ponadto 12 września 2023  w Gdyni odbyło się wydarzenie networkingowe dla ukraińskich psychologów z Trójmiasta z udziałem amerykańskiego psychologa Michaela Shelby’ego. Jako wolontariusz Michael Shelby odwiedził psychologów w regionie, aby spotkać się, podzielić doświadczeniem zawodowym i nawiązać dalszą współpracę z kolegami. Spotkanie odbyło się przy wsparciu inicjatywy wolontariackiej „Wsparcie interwencyjne dla ukraińskich psychologów/psychoterapeutów z Trójmiasta” w ramach projektu „Resource”. Wsparcie interwencyjne to profesjonalna bezpieczna przestrzeń do zrozumienia własnej roli zawodowej i tożsamości. Projekt Resource jest dobrowolnym, bezpłatnym, społecznie użytecznym działaniem psychologów/psychoterapeutów Trójmiasta (Gdańsk-Gdynia-Sopot) mającym na celu rozwiązywanie lub łagodzenie problemów społecznych ukraińskich psychologów/psychoterapeutów pracujących z migrantami.


Fundacja Pro Bono Societas aktywnie przyczyniła się do spotkania i stworzenia bezpiecznej przestrzeni. Akademia Twórczego Rozwoju Kalamo, główny projekt Fundacji Pro Bono Societas, organizuje zajęcia wspierające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci, prowadzi treningi umiejętności społecznych, arteterapię itp.
W dniach 13 i 14 września 2023 r. przy wsparciu SPILNO Gdynia Ukraińcy mieli również możliwość skorzystania z bezpłatnych porad indywidualnych dla dorosłych i dzieci udzielanych przez amerykańskiego psychologa. Konsultacje dotyczyły różnych zagadnień, w tym depresji, lęku, problemów w relacjach rodzic-dziecko, zespołu stresu pourazowego, traumy i uzależnień behawioralnych.


Spotkania odbyły się przy wsparciu:

Fundacja Na Zakręcie
Spilno Gdynia
Fundacja Pro Bono Societas
Translate »