KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Ratownikiem KPP może zostać osoba, która uzyskała tytuł ratownika po odbyciu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zdaniu egzaminu końcowego; oprócz tego musi spełnić kilka formalnych warunków, które definiuje ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Co mogą ratownicy z certyfikatem KPP?

Zakres czynności w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy jest znacznie szerszy niż w przypadku tej przedmedycznej. Zatem, co mogą ratownicy KPP? Do ich uprawnień należą:
Czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonywane są przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego przez jednostki systemu, a także mogą stanowić uzupełnienie działań wykonywanych przez lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarki systemu. Bardzo istotne jest to, aby ratownikami KPP były osoby posiadające bieżące uprawnienia i aktualną wiedzę, gdyż mogą brać czynny udział w akcjach ratunkowych.

Praca ratownika polega na asyście przy różnego rodzaju zdarzeniach nagłych, wypadkach i sytuacjach kryzysowych, jako wsparcie dla ratowników medycznych. Taka osoba uczestniczy w działaniach ratowniczych, a jej zadaniem jest pomoc osobom poszkodowanym i wspieranie jednostek PRM.

Ratowników KPP często zobaczymy w jednostkach współpracujących z m.in. jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, policji, straży granicznej, podległych MON, wykonujących ratownictwo górskie, górnicze, a także jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Można uzyskać również zatrudnienie podczas imprez masowych, itp.

Kto może uczestniczyć w kursie?

Aby wziąć udział w kursie KPP uczestnik musi być pełnoletni i posiadać nadany PESEL.

Kto prowadzi Kurs?
Szkolenia prowadzą ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarze/pielęgniarki. Ich uprawnienia w tym kierunku regulują przepisy o konkretnych zawodach medycznych.

Kadra to instruktorzy, którzy posiadają doświadczenie zarówno w strukturach PRM, jak i pracy szpitalnej oraz realizacji zadań szkoleniowych.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy LINK

Czas trwania

Kurs trwa przeciętnie 3 pełne weekendy (8-9 dni po 7-8 godzin edukacyjnych) i daje uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nadaniu uprawnień

Kurs jest w języku polskim, gdyż jest to uprawnienie wynikające z polskich przepisów i obowiązujące w Polsce. Zaświadczenie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego jest honorowane w wielu innych krajach.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs w języku polskim z tłumaczem ukraińskim
1000 zł / za osobę
Materiały
Egzamin
Zaświadczenie

Partnerstwo: Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Ratowniczych (INTERNATIONAL PARAMEDIC ASSOCIATION)

Translate »